Donum oznacza DAR

Fundacja DONUM została ustanowiona przez Fundatorów 2009 roku i jest kontynuacją aktywnosci Pracowni Edukacyjnej Donum.

Ideą Fundacji DONUM jest działanie na rzecz drugiego człowieka, niesienie mu pomocy, wychodzenia naprzeciw jego potrzebom niezależnie od wieku – dlatego też odbiorcami są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy  - przede wszystkim ze wschodniego obszaru Mazowsza.

W tej idei ma swoje źródło nazwa DONUM – czyli z łaciny - DAR.

Zamysłem zrealizowanych projektów - kierowanych do Seniorów była aktywizacja życia w różnorakich formach, przeciwdziałanie izolacji i samotności… Odbywały się wyprawy na sztuki teatralne, spektakle filmowe, wycieczki krajoznawcze. Duzo czasu zajmowała szeroko rozumiana edukacja, w tym komputerowa, teatralno-kabaretowa i wokalna. Nie zabrakło relaksu w jacuzzi, usprawniania na basenie i Nordic Walking. Wiele wspomnień pozostawiło też wspólne świętowanie.

W projektach Integrowały się ze sobą i ubogacały odległe pokolenia, wspólnie wypracowywano oczekiwania społeczne wobec władz samorządowych, wystawiano prezentacje sceniczne ….. a Seniorzy swoja aktywnością obalali przekonanie, że świat należy tylko do młodych.

Działania Fundacji DONUM to relacje wielopokoleniowe, integracja z niepełnosprawnymi, pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej – to radość, dobro, umiejętności i niespodzianki…

To historia pozostająca w sercach, doświadczeniach i wspomnieniach.