Dojrzałość okresem jest złotym

Dojrzałość okresem jest złotym” to tytuł projektu Fundacji DONUM, który został wybrany do realizacji w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.  Jego autorką i główną koordynator jest Ewa Elżbieta Jarocka – Prezes Fundacji.
Do wspólnych działań zaprosiła Uniwersytety Trzeciego Wieku działające we wschodniej części Mazowsza, w tym w Siedlcach, Łosicach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie i Zbuczynie.

Działania projektowe stanowią odpowiedź na potrzeby Słuchaczy – Seniorów i służyć mają ich aktywizacji intelektualnej. Znajdą się wśród nich wykłady audytoryjne z wielu dziedzin nauki, spotkania z ciekawymi ludźmi, z działalnością artystyczną, klubu filmowego a także warsztaty językowe, komputerowe, psychologiczne, wokalne, teatralne  i usprawniające.

Patronat naukowy nad projektem objęły Siedleckie Uczelnie Wyższe – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.

W dniu 24 kwietnia na Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się Uroczysta Gala Inaugurująca. Gościem honorowym był Pan Michał Wypij – Doradca w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, który dzieląc radość z obecnymi odczytał słowa Wiceprezesa Rady Ministrów zawarte w liście, wyrażające dumę z uruchomienia systemowego programu wsparcia finansowego Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz uznanie dla podejmowanych przez Słuchaczy inicjatyw.

Galę rozpoczął gospodarz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach – Pan Mariusz Woszczyński, a nastepnie prowadziła ją autorka projektu – Prezes Fundacji DONUM – Ewa Elzbieta Jarocka. Powitała gości w osobach: Anny Sochackiej – Prezydent Siedlec, dr Bożeny Piechowicz – rektor Collegium Mazovia, Mariusza Kucewicza – Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, Tomasza Hapunowicza – wójta Gminy Zbuczyn, Jana Ługowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Mordy oraz reprezentantów samorzadów, dyrektorów Ośrodków Kultury, przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych, koordynatorów i Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku objętych działaniami projektowymi.

Następnie Pani Ewa Jarocka przedstawiła etapy przygotowania i złożenia wniosku „Dojrzałośc okresem jest złotym”. Został on wybrany do realizacji jako jedyny na terenie województwa mazowieckiego. Do osiągnięcia tego sukcesu prowadziła droga wcześniejszych działań realizowanych przez Fundację DONUM na rzecz Seniorów, co przybliżyła prezentacja multimedialna.

Atrakcją Uroczystej Gali były występy artystyczne Słuchaczy UTW objętych działaniami Fundacji oraz prezentacja ich funkcjonowania przez koordynatorów: Alinę Simanowicz – z Sokołowskiego UTW, Barbarę Kąkol - z UTW w Węgrowie, Joannę Janus z UTW w Siedlcach, Stefana Szańkowskiego z UTW w Łosicach oraz Adama Tarkowskiego z UTW w Zbuczynie.

Inauguracja projektu wzbudziła zainteresowanie środowiska lokalnego, w tym także mediów. 

Projekt jest realizowany od marca do 15 grudnia 2017r