Szczęśliwe bycie ratuje życie

Na realizację zadania otrzymaliśmy środki z budżetu Województwa Mazowieckiego przystępując do konkursu ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Odbiorcami będą Seniorzy z Miasta i Gminy Mordy oraz Siedlec. Realizujemy je we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury z Mordów oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury z Siedlec.

W ramach projektu odbędą się spotkania wsparcia grupowego, warsztay dietetyczne, logopedyczne, farmaceutyczne, art-terapii, okulistyczne, usprawniające oraz bezpłatne porady psychologiczne i terapeutyczne w telefonie zaufania.

Cieszymy się w związku z powrotem spotkań rówieśniczych - nasi Seniorzy na nie długo czekali :)