Aktywność bycia u schyłku Życia

31 października 2011
Mordy

Fundacja DONUM ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowała na terenie Miasta i Gminy Mordy projekt 8. „Aktywność bycia u schyłku życia” w okresie od 01 sierpnia 2011r. do 31 października 2011r.

Skierowany był on do Seniorów i miał za cel pobudzenie ich aktywności życiowej, środowiskowej i intelektualnej.

Emeryci korzystali z rekreacji na basenie w klubie Klonowa Day SPA, zaprzyjaźniali się z komputerem podczas zajęć informatycznych i wyjeżdżali na seans filmowy „O północy w Paryżu”. Ponadto mogli być gośćmi i widzami na nowej scenie teatralnej Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, a także korzystać ze wsparcia instruktora podczas spotkań chóralnych (w Mordach, Czepielinie i Wyczółkach).

W ramach projektu zawiązała się grupa teatralno-kabaretowa przyjmując nazwę „Pół żartem, pół serio”. Jej występ, oparty w dużej części na własnej twórczości rozweselał gości podczas uroczystych obchodów „Dnia Seniora” w Mordach.

Sukces twórczości zaowocował zaproszeniem na inne imprezy gminne (otwarcie świetlicy wiejskiej w Czepielinie). Cieszy fakt wymienionych zdarzeń, bo przecież świat nie należy wyłącznie do młodych…